Spanska Kittlaren

 
 
Spanska Kittlaren är ett tortyrredskap som användes under medeltiden i Europa. Redskapet är format som en klo med långa vassa järnspikar. Offret bands naken, sedan tog man klon för att riva upp huden på offret, klon var så skickligt utformad så varken ben eller kött kom i dess väg. Vanligtvis började tortyren på benen för att sedan fortsätta uppåt. Vissa gånger skedde tortyren offentligt.

Metoden användes mest på tjuvar eller otrogna fruar. De flesta som utsattes för totyren dog inte direkt utan efter ett par dagar/månader då det blivit infektion i såren, då man aldrig tvättade "klon".

Strappado


Strappado
 är en tortyrmetod då offret binds upp i luften med handlederna bakom ryggen . Ibland kunde man även hänga vikter runt fötterna då lidandet skulle öka. 

Påfrestningen i axlarna och skuldrorna var så extrema så att de ofta gick ur led. Ofta svimmade offerna av skadorna. Metoden användes först på medeltiden, och sedan har tortyren använts på koncentrationsläget i Sachsenhausen  då fick fångarna hänga uppe i en halvtimme innan de släpptes ner. Straffet användes även i nordvietnamesiska armén på fångar. 1997 rappoterades det att Turkiets säkerhetsstyrkor brukade använda denna metod på deras "fångar". Även på senare tid har det berättats om personer som utstått denna tortyr och om personer om utövat denna metod.

Falaka


Falaka
är en tortyrmetod som går till att man blir slagen med, batonger,spön eller käppar mot personens oskyddade fotsulor. Innan straffet börjar så sätter man fast personen i stockar eller så kan man bida fast personen, i vissa fall har även personer hängs upp och ner. Detta straff användes mest i Kina eller i Mellanöstern. Och straffet är effektivt då det tar lång tid innan fötterna läks. I Sverige har man använt Falaka två gånger, det ena av fallet var en femton årig kille som fick sina tår låsta och blev slagen under fotsulorna i ungefär två timmar. Femton åringen kunde inte gå på flera månader. Denna metod används än idag, men inte lika ofta dock.

Spanska stövelnSpanska stöveln
var ett tortyrinstrument. Processen gick till att man ja pressade ihop benet för att framkalla en oerhört intensiv smärta. Det bestod av två halvcylindriska plattor, som på insidan kunde vara försedda med trubbiga taggar.

Dessa båda plattor lades kring personens ben, varefter de med hjälp av en skruvanordning pressades intill varandra, genom att man slog in kilar i ett omgivande hölje. Under sådan behandling fick brottslingen sina ben rkrossade, ofta så att märgen rann ut. För ytterligare smärta brukade man hårt slå på plattorna med hammaren eller värma upp plattorna. Oftast svimmade personen av tortyren.

Tumskruv

Tumskruv är ett tortyrredskap som användes på medeltiden. Tumskruven hade två-tre dm långa metallplattor och båda ändarna var förenade med skruvtvingar. Metalplattorna var försedda med små upphöjningar mellan vilka offrets fingrar eller tår placerades. Detta gjorde att tummarna,fingrarna eller tårna krossades. Tumskruven var mycket billig och effektiv, man fick fram många erkännanden.

Det fanns även större modeller som liknade tumskruven och denna använde man på armbågar eller att krossa knän. Det har även dokumenteras att på mitten av 1800-talet användes tumskruven på slavar


SågningPrecis som det låter och som ni ser på bilderna ovan. Den utsatte som till och med kunde åka på detta straff för en liten stöld hängdes upp och ner medans två andra män förberedde en stor såg. En såg som de sedan helt enkelt började såga itu den levande personen helt hänsynslöst med.

Oftast sågade de bara ner till buken för att låta offret känna så mycket smärta som möjligt innan döden slog till, men ibland sågades hela kroppen itu till två bitar som fick hänga fritt. Denna tortyr kunde pågå i flera timmar

Glasgow smile


Glasgow smile (kan även kallas Glasgow grin, Anna grin, Chelsea grin eller Chelsea smile) är en misshandel/tortyr då en person blir skuren från mungiporna till öronen. Oftast använder gärningsmannen en glasbit eller en kniv för att skära. Om de vill att personen ska lida ännu mer så sparkar de och hugger offret så att han skriker detta gör att såret öppnas mer.  Och detta lämnar ett ärr som ser ut att man har ett brett leende.

Glasgow smile började användas i Glasgow, men senare har denna misshandel börjat bland engelska gäng mest i London.

Glasgow smile förekommer även i serier och filmen bland annat Sons Of Anarchy,  Jokern i The Dark Knight, Green Street osv.

Garrottering


Garrottering
var en avrättningsmetod där den dömde binds vid en träpåle (senare vid en specialbyggd stol) och långsamt stryps med ett rep eller ett vid pålen fäst så kallat halsjärn. Metoden började användas på Spanien på 1500-talet.

Senare kom man på att man kunde fixera huvudet på offret med en metallskruv som bakifrån placerades in i ryggmärgen och i nacken. Detta gjorde att offret genast dog.

Under själva avrättningen placerades personen i en specialbyggd stol och med hjälp av ett stort handtag lyckades bödeln dra åt halsjärnet.  Den sista avrättningen med Garrottering var 1974, och avrättningsmetoden avskaffades 1978.

Kinesisk VattentortyrVattentortyr
 var en kinesisk tortyrmetod som går ut på att offret satt fastspänd så personen inte kunde röra sig och vatten droppade ner oregelbundet på huvudet från hög höjd, utan uppehåll. Tillslut blev tortyren outhärdig. Denna tortyr användes först i Italien på 1500 och 1600 talet.

Vattentortyr ska även ha använts i Spanien, Europa och Storbritannien. I vissa länder var inte vattentortyren precis som den kinesiska vattentortyren man kunde t.e.x hissa ner en person upp och ner i en bassäng och personen var även fastspänd.

Man använde både varmt och kallt vatten under processen, vattnet droppade sedan på en liten del av kroppen oftast på pannan för att huden är känslig där och att offerna kunde se varje droppe som kom. I vissa fall fick personen ha ögonbindel.


En video där Mythbusters testar på vattentortyr.

HuvudkrossarenProcessen gick till såhär: Offret lades ner och spändes fast. Hakan mot en liten stödram under och huvudet i järnmössan. Huvudet pressades sedan ihop vilket först resulterade  i att tänderna sprack in i käken och avgav en diabolisk smärta. Pressade de vidare hoppade ögonen ut och tillslut knakade det till och hela skallen brakade ihop.


Men alla dog inte under tortyren så offret fick permanenta skador på hjärnan, ögonen och käken. Denna tortyrmetod användes även för att få folk att tala.

Skalpering


Skalpering
innebär att man avlägsnar en bit hud med tillhörande hår från hjässan, ofta från en fallen fiende. Men det finns fall då personen varit levande under skalperingen. Skalpering förekom bland Nordamerikas indianer, men dess ursprung är oklart. Oftast användes "skinnet" som en trofé.

SkenavrättningSkenavrättning
är en tortyrmetod där gärningsmännen får offret att tro att han kommer avrättas. Offret kan utsättas för brukliga förberedelser för en avrättning - han kan till exempel beordras att gräva sin egen grav eller få en pistol mot huvudet/pannan. Gärningsmannen dödar inte sitt offer.

Syftet är att bryta ner offrets psykiska hälsa utan uppenbara kroppsliga spår. Detta kan dock bli svåra traumatiska skador hos de flesta människor som är med om en skenavrättning.

Mässingstjuren


Mässingstjuren
var ett tortyr- och avrättningsredskap.

Tjuren konstruerades och byggdes av skulptören Perillos av Aten åt den grymme envåldshärskaren Falaris i Akragas på Sicilien på 500-talet f.Kr. för att användas vid bestraffning av brottslingar.

Den dömda personen stängdes in i tjuren och man tände sedan en eld under den. Eftersom tjuren var gjord i mässing blev den vansinnigt varm och personen inuti brändes ihjäl. Den var konstruerad med rör på ett visst sätt vilket gjorde att när personen skrek så lät det som om tjuren var ursinnig.


JärnjungfrunLite fakta
Enligt legenden skall järnjungfrun ha använts i Nürnberg, Tyskland mellan 1500- och 1700-talen. Enligt traditionen skall en myntförfalskare ha avrättats i järnjungfrun den 14 augusti 1515. Historiens sanningsenlighet har varit föremål för bestridan, då den inte kan beläggas längre än till 1700-talet. Tortyrredskapet i fråga finns inte bevarat.

Järnjungfrun var ungefär två meter lång och en meter bred, hade dubbla dörrar, och stor nog att innehålla en fullvuxen man. Den dömde var tvungen att gå genom sju rum med sju dörrar innan han nådde avrättningskammaren. Vid slutet av korridoren mötte den dömde en järngarderob som vagt liknade en kvinna. På utsidan såg järnjungfrun ofarlig ut, men på insidan fanns spikar av järn som inte var avsedda att döda fort, utan att tortera långsamt. Poängen med föremålet var att genomborra offret gradvis och förorsaka så mycket smärta som möjligt.

Kännetecken för Järnjungfrun

1. Inuti den gravliknande behållaren hade järnjungfrun ungefär ett dussin skarpa, rostiga spikar. De var placerade att träffa offret på ej vitala organ, så att offret skulle hållas vid liv och stående så länge som möjligt.

2. Den dömde hölls i ett så litet område som möjligt för att maximera hans lidande.

3. Tortyrredskapets tredje viktiga kännetecken var att dörrarna kunde stängas en åt gången, utan att göra det möjligt för offret att komma undan. Det användes för att kontrollera att offret led tillräckligt.

4. Det fjärde viktiga kännetecknet var dörrarnas tjockhet. De var tillverkade så att offret inte skulle kunna höras, om inte någon av dörrarna var öppna.

Hur Järnjungfrun användes
Dörrarna stängdes långsamt, så de mycket skarpa ändarna penetrerade offrets armar och ben på flera platser, tillsammans med hans mage och bröst, urinblåsa, ögon, skuldror och bakdel. Detta var inte nog för att döda, utan oftast tog det två dygn för offret att dö.Spikarna var av praktisk skäl löstagbara och kunde flyttas för att kunna justera efter offrets storlek. Vissa historiker anser också hur spikarna sattes beroende på brottet och hur plågsam döden skulle bli.


Tortyrmetoder ifrån MedeltidenJudasstolen gick ut på att offret spändes ovanför redskapet och sänktes sedan ner över spetsen med sikte på antigen vagina eller anus. De mer eller mindre trädde alltså människor på konen för att rivas sönder innifrån med dessa två kroppsöppningar som utgångspunkter. Det blev heller inte bättre av att de gärna hängde på vikter allteftersom för att göra kroppen tyngre och dras neråt.

Ännu en otrevlig detalj är att de sällan tvättade dessa redskap så att den drabbade även åkte på en otrevlig infektion när han eller hon satt där är inte helt omöjligt. Denna tortyr kunde pågå i timmar till dagar.Den dömde bands fast vid en påle med händerna över huvudet så att hela kroppen exponerades. Torteraren började då med hjälp av en liten kniv mycket sakta skala av personens hud bit för bit likt man skalar en potatis. Denna skalning kunde pågå flera timmar och offret dog oftast innan han hunnit komma ner till fötterna.  Hela kroppen från toppen till botten flåddes med andra ord.
Sträckbänk, ett tortyrredskap, med vars hjälp man starkt uttänjde delinkventens kropp i syfte att åstadkomma intensiv smärta. Sträckbänken utgjordes av en bänk eller nästan horisontalt liggande, kort stege, vid vilken den anklagades händer hårt bands fast, under det att fötterna var säkert fästa vid ett tåg, som spändes medelst en vals och ett hjul, påhängda vikter eller annan mekanisk anordning.

Sträckbänken sägs vara en av de mest smärtsamma tortyrmetoderna av de alla. Den var byggd på ett sådant sätt att dra sönder/av alla ben och lemmar i hela kroppen. Allt skulle av och att benen knäckte till likt ett knasterband var inget ovanligt. Spändes det dessutom till för mycket kunde hela kroppsdelar skjutas av i processen.
Liknar sträckbänken en smula men ändå inte. Dismemberment - total isärdragning av kroppen. Som ni ser ovan spände de fast sina offer i rep till hästar som sedan började gallopera iväg i full fart, och det är ju inte särskilt svårt att gissa vad följderna blir.